Gminny Konkurs Poezji Religijnej

We wtorek 24 października odbył się w Gminny Konkurs Poezji Religijnej pod hasłem  „Nie bój się, nie lękaj się! Wypłyń na głębię!”.

W konkursie wzięło udział 41 uczestników w dwóch kategoriach: poezja śpiewana oraz recytacja.

Prezentacje oceniała komisja w składzie:

- Iwona Buczko –  redaktor naczelny Telewizji Lubaczów

- Julia Jędruchów - pedagog

- Mariusz Maksymowicz - muzyk

Po przesłuchaniu prezentacji konkursowych jurorzy wyłonili laureatów:

W kategorii przedszkola:

I miejsce – Nikola Petryszyn

Wyróżnienia:

- Julia Pawlik

- Wojciech Czerniak

- Amelia Kudła

- Amelia Duda

- Kinga Horajska

W kategorii recytacja klasy I-IV:

I miejsce – Zuzanna Czerniak

II miejsce – Paulina Purcha

W kategorii recytacja klas: od V do III gimn.:

I miejsce – Marlena Kwaterczak

II miejsce – Hubert Pokrywka

III miejsce – Karolina Szczepanek

III miejsce – Kacper Czerniak

W kategorii poezja śpiewana dla klas I- IV:

I miejsce – Marcelina Rembisz

W kategorii poezja śpiewana dla klas: od V do III gimn.:

I miejsce – Sylwia Rusinek

II miejsce – Jessica Wrębiak

III miejsce – Natalia Dyndał

Wyróżnienie: Klaudia Krupczak

Nagrody wręczyła Pani Barbara Małecka – Wójt Gminy Stary Dzików, równocześnie podziękowała uczestnikom za przygotowane prezentacja i zaprosiła wszystkich na kolejny konkurs.

Organizatorami konkursu są: Wójt Gminy Stary Dzików oraz  Gminny Ośrodek Kultury w Starym Dzikowie.

Nagrody zostały ufundowane przez Gminny Ośrodek Kultury w Starym Dzikowie oraz Powiatowe Centrum Kultury w Lubaczowie.

Serdecznie dziękujemy nauczycielom i rodzicom za duże zaangażowanie w przygotowanie uczestników do prezentacji oraz komisji za wyłonienie zwycięzców.

 

Galeria

 

Autor: Edyta Panek

Zdjęcia: Stanisława Król