IV Przygraniczny Rajd Rowerowy

Już po raz IV w niedzielę 28 lipca 2019r. Gminny Ośrodek Kultury w Starym Dzikowie i Gminny Ośrodek Kultury w Obszy zorganizowali Przygraniczny Rajd Rowerowy.  W tym roku udział wzięło 70 uczestników.  Pracownicy Gminnego Ośrodka Kultury i działacze  społeczni z Obszy  przygotowali gadżety promocyjne i  poczęstunek.

Uczestnicy rajdu wyruszyli z  Gminnych Ośrodków Kultury z Obszy i Starego Dzikowa spotkali się w Lublińcu i drogami leśnymi wyruszyli do miejsca docelowego  na  stawy rybne  w  Rudzie Różanieckiej.  Po ponad dwugodzinnym odpoczynku i pobycie na  stawach uczestnicy rajdu wyruszyli w drogę powrotną. W rajdzie uczestniczyli Wójtowie Gminy Stary Dzików Tomasz Jabłoński z rodziną i Wójt Gminy Obsza  Andrzej Placek.  Ze strony Gminy Stary Dzikowa rajd prowadził Marek Buczko, natomiast z Gminy Obsza Michał Giza. Raj zabezpieczała Ochotnicza Straż Pożarna z Obszy.

Dziękujemy uczestnikom rajdu za udział i sprawny, bezkolizyjny udział w rajdzie. Zapraszamy za rok!            

 

 

Autor tekstu: Leszek Król