Koncert Zespołu "Stokrotki"

W dniu 26 listopada 2017 r. w świetlicy w Cewkowie odbył się  koncert podsumowujący projekt „ANIELA MRÓWKA  MISTRZYNI UNIKALNEGO ŚPIEWU I KONTYNUATOR OBRZĘDÓW LUDOWYCH POGRANICZA NADSAŃSKIEGO”. Projekt  realizowany był przez Centrum Kulturalne w Przemyślu.

 Koncert został zorganizowany przez Centrum Kulturalne w Przemyślu przy współpracy  Gminnego Ośrodka Kultury w Starym Dzikowie. Podczas koncertu Pani Aniela Mrówka wraz z uczennicami Joanną Krubnik - Kingą Krubnik_ - Karoliną Tkaczyk – Natalią Dyndał - Martą Ozimek – Gabrielą Dyndał – Dorotą Rogoża – Wiktorią Otulak – Marią Dyndał  oraz  z Zespołem Śpiewaczo – Obrzędowym „STOKROTKI” z Cewkowa przedstawiła  obrzęd ludowy  „Wróżby w  wieczór Andrzejkowy”.  Koncert odbył się w obecności mieszkańców  Cewkowa, Wójta Gminy  Stary Dzików Barbary Małeckiej , księdza proboszcza, radnych i sołtysa wsi Cewków. Na zakończenie Zespół „Stokrotki” zaprosił wszystkich uczestników na poczęstunek. 

 

 

Galeria

 

Autor: Leszek Król