Spotkanie szkoleniowe dla kół gospodyń wiejskich

W dniu 1 grudnia odbyło się spotkanie szkoleniowe dla kół gospodyń wiejskich z terenu gminy Stary Dzików. W spotkaniu wziął udział Wójt Gminy Stary Dzików -  Tomasz Jabłoński, Starosta Powiatu Lubaczowskiego - Zenon Swatek, Członek Zarządu Rady Powiatu Lubaczowskiego – Józef Ozimek, Przewodniczący Rady Gminy w Starym Dzikowie – Bogdan Ozimek, Z-ca Kierownika Biura Powiatowego ARiMR w Lubaczowie - Marlena Golenia, Rada Programowa GOK-u.

Pani Marlena Golenia zapoznała Panie z kół gospodyń wiejskich  z zasadami rejestracji kół w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz sposobem ubiegania się o dofinansowanie.

Podczas tego spotkania gościnnie wystąpiła Kapela „Swaty” z Będzina (k. Koszalina). Kapela w niedzielę brała udział w 37. Spotkaniach Cymbalistów w Rzeszowie.