Wyjazd seniorów do filharmonii

W piątek 11 października grupa seniorów z gminy Stary Dzików wzięła udział w wyjeździe do Filharmonii Podkarpackiej na koncert Podkarpackiej Orkiestry Symfonicznej. Wyjazd odbył się w ramach projektu „Kultura dla seniorów w gminie Stary Dzików” i został sfinansowany ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu „Kultura-Interwencje 2019”. Wyjazd miał na celu zachęcenie seniorów do aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym.